Dịch vụ

Các loại giấy phép tổ chức sự kiện cần thiết năm 2023

15 Th3, 2023
 Tác giả: Lự Trang

Để có thể tổ chức sự kiện, đơn vị tiến hành tổ chức phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định cụ thể về thủ tục xin giấy phép tổ chức cho từng loại sự kiện. Cùng tìm hiểu về các loại giấy phép tổ chức sự kiện qua bài viết dưới đây của Công Ty TNHH Dịch vụ và Sự Kiện Ngọc Nam

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện

Các loại giấy phép tổ chức sự kiện

Pháp luật hiện hành quy định, ngoài những sự kiện mang tính cá nhân, quy mô nhỏ, hầu hết các sự kiện, chương trình đều phải xin giấy phép tổ chức sự kiện của cơ quan có thẩm quyền. Tùy thuộc vào từng loại sự kiện, chương trình mà yêu cầu về giấy phép tổ chức sự kiện sẽ khác nhau.

Đối với sự kiện có tính chất quốc tế thì thẩm quyền cấp phép thuộc về các cơ quan sau:

 • Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức: Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao; Hội nghị, sự kiện có nội dung liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, nhân quyền hoặc liên quan đến bí mật quốc gia.
 • Thủ trưởng cơ quan Nhà nước ở Trung ương, địa phương quyết định việc tổ chức hội nghị, sự kiện quốc tế của cơ quan, địa phương mình (ngoại trừ các trường hợp phải xin phép Thủ tướng Chính phủ).
 • Bộ Chính Trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về việc tổ chức các sự kiện, hội nghị của các tổ chức nhân dân.

Đối với sự kiện không có yếu tố nước ngoài, tùy vào từng loại sự kiện cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện bao gồm: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Cục nghệ thuật biểu diễn; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Giấy phép tổ chức sự kiện triển lãm ảnh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 72/2016/NĐ-CP, tổ chức triển lãm ảnh thì phải có giấy phép tổ chức sự kiện triển lãm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Căn cứ khoản khoản 4 Điều 11 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền cấp phép bao gồm:tu van phap luat mien phi

 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với: Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh quy mô đại diện cho quốc gia hoặc nhiều quốc gia; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh có quy mô toàn quốc, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tổ chức tại 02 tỉnh, thành phố trở lên; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức đại diện cho quốc gia hoặc có sự phối hợp của nhiều quốc gia;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không thuộc quy định tại điểm a khoản này.

Điều kiện tổ chức sự kiện triển lãm ảnh

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định 72/2016/NĐ-CP, triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Tác phẩm tham gia triển lãm phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm đã được cấp giấy phép; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.
 • Địa điểm tổ chức triển lãm phù hợp tính chất, quy mô của triển lãm.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh phải tuân thủ quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2016/NĐ-CP sau:

 • Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
 • Không tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Không kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không truyền bá tư tưởng phản động.
 • Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 • Không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật.
 • Không mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền của cá nhân đối với hình ảnh.
 • Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo đúng nội dung đã được cấp giấy phép.

Hồ sơ xin phép tổ chức sự kiện triển lãm ảnh

Căn cứ quy đinh tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Nghị định 72/2016/NĐ-CP, hồ sơ xin phép tổ chức sự kiện triển lãm ảnh bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức sự kiện triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 01);
 • Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);
 • Ảnh sẽ triển lãm có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13 x 18 cm hoặc ghi vào đĩa CD;
 • Đối với trường hợp tổ chức sự kiện triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại các địa điểm không phải là nhà triển lãm phải có văn bản đồng ý của chủ địa điểm tổ chức triển lãm;
 • Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời gian và phạm vi công bố tác phẩm.

Giấy phép tổ chức sự kiện biểu diễn thời trang

Sự kiện biểu diễn thời trang  là chương trình do nhà thiết kế thời trang tổ chức nhằm giới thiệu trang phục sắp ra mắt của họ. Trong sự kiện biểu diễn thời trang, các người mẫu sẽ trình diễn trên sàn catwalk với trang phục do nhà thiết kế chuẩn bị.

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện

Đối tượng biểu diễn, tổ chức trình diễn thời trang

Đối tượng tổ chức trình diễn thời trang bao gồm:

Gala Dinner 5

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện

 • Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;
 • Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;
 • Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
 • Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;
 • Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;
 • Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Đối tượng biểu trình diễn thời trang bao gồm:

 • Cá nhân là người Việt Nam;
 • Cá nhân là người nước ngoài;
 • Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện trình diễn thời trang tại Việt Nam

Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung, hình thức chương trình, vở diễn và cấp, thu hồi giấy phép tổ chức sự kiện biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đối tượng: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; thuộc cơ quan Trung ương và đối tượng: Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong trường hợp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung, hình thức chương trình, vở diễn và cấp, thu hồi giấy phép tổ chức sự kiện biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đối tượng:  Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình thuộc địa phương.

Cần tìm đến đơn vị nào để có thể nhận tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép tổ chức sự kiện?

Giấy phép tổ chức sự kiện

Công ty hỗ tự xin giấy phép tổ chức sự kiện

Công ty TNHH Dịch vụ và Sự kiện Ngọc Nam tự hào là doanh nghiệp lâu đời với quá trình hoạt động lên đến 15 năm có nhiều kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện là việc xin giấy phép tổ chức sự kiện. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ tư vấn đến xin giấy phép tổ chức sự kiện trên các cơ quan có thẩm quyền để sự kiện của bạn diễn ra một cách hợp pháp, thành công.

Công ty TNHH Dịch vụ và Sự kiện Ngọc Nam còn cung cấp những dịch vụ gì ?

Bên cạnh hỗ trợ xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện Ngọc Nam Event chúng tôi còn cung cấp các gói dịch vụ tổ chức sự kiện từ chọn gói đến cung cấp các nhân tố liên quan đến sự kiện như âm thanh, ánh sáng, thiết bị sự kiện, backdrop, nhân sự…

Với phương châm đặt khách hàng lên trên hết Ngọc Nam Event cam kết sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất!

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline, website hoặc fanpage để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về dịch vụ! Chúng tôi rất muốn được đồng hành cùng bạn trong những sự kiện quan trọng sắp tới.

5/5 - (2 bình chọn)

Mọi chi tiết cụ thể liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & SỰ KIỆN NGỌC NAM

Tổ chức sự kiện trọn gói – Uy tín chuyên nghiệp