Giấy phép tổ chức sự kiện

Giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền năm 2023

21 Th3, 2023
Tác giả: Trà My

Nhãn hiệu độc quyền là một trong những tài sản trí tuệ quan trọng của các doanh nghiệp và công ty. Sở hữu một nhãn hiệu độc quyền không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh trên thị trường mà còn đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trước các đối tác cạnh tranh. Vì vậy, thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền là một vấn đề được quan tâm đặc biệt.

Trong bài viết này, Công ty TNHH Dịch vụ và Sự kiện Ngọc Nam sẽ tìm hiểu thêm về quy trình xin cấp giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền, từ các bước chuẩn bị giấy tờ, thủ tục nộp đơn đăng ký cho đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ chia sẻ các lợi ích của việc sở hữu nhãn hiệu độc quyền và những điều cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu độc quyền để giúp các doanh nghiệp và công ty có thể bảo vệ quyền lợi của mình trên thị trường.

Giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền là gì?

giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền là một tài liệu pháp lý do cơ quan nhà nước cấp để xác nhận chủ sở hữu của một nhãn hiệu độc quyền và cấp cho họ quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đó trên sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Điều này có nghĩa là không ai khác có thể sử dụng hoặc sao chép nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

Giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền là một tài liệu quan trọng để bảo vệ quyền lợi và giá trị của một nhãn hiệu độc quyền, đảm bảo rằng chủ sở hữu có quyền kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu của họ trên thị trường và ngăn chặn việc sao chép hoặc sử dụng trái phép bởi các bên khác.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Để nhãn hiệu có thể được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền, thủ tục giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền được thực hiện thông qua các bước cụ thể là:

Bước 1: Lựa chọn đơn vị tư vấn giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền

 • Khi thực hiện việc tra cứu và đăng ký nhãn hiệu thì việc lựa chọn đơn vị tư vấn là rất quan trọng.
 • Không phải công ty luật, đơn vị tư vấn nào cũng là Tổ chức Đại diện Sở hữu trí tuệ.
 • Các đơn vị tư vấn là Đại diện Sở hữu trí tuệ mới thực sự là các đơn vị có chuyên môn và kinh nghiệm để tư vấn, đánh giá tốt nhất khả năng nhãn hiệu thành công khi đăng ký.

Bước 2: Lựa chọn nhãn hiệu và sản phẩm, dịch vụ cho nhãn hiệu

 • Lựa chọn nhãn hiệu: Chọn mẫu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Nhãn hiệu được lựa chọn không tương tự nhãn hiệu khác đã đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu là các dấu hiệu mô tả không có khả năng cấp bằng bảo hộ.
 • Lựa chọn danh mục sản phẩm đăng ký: Bạn cần lựa chọn danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu theo hướng dẫn nêu trên. Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ cần thực hiện theo Bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu Ni-xơ.

Bước 3: Tra cứu nhãn hiệu

 • Để thực hiện thành công việc đăng ký nhãn hiệu, tức nhãn hiệu đăng ký có thể được cấp văn bằng bảo hộ, chủ thể nộp đơn đăng ký trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục tra cứu nhãn hiệu.
 • Việc tra cứu nhãn hiệu nhằm xác định khả năng đăng ký của nhãn hiệu so với các nhãn hiệu cùng loại đã được đăng ký tại cơ quan Sở hữu trí tuệ hay chưa?
 • Sau khi có kết quả tra cứu nhãn hiệu, chủ đơn sẽ cân nhắc quyết định nên hay không nên đăng ký nhãn hiệu đã được tra cứu.
 • Việc tra cứu nhãn hiệu còn góp phần xác định khả năng nhãn hiệu có thể được cấp văn bằng hay không?
 • Nếu xác định nhãn hiệu không có khả năng được cấp văn bằng chủ sở hữu nên cân nhắc phương án sửa đổi để có thể được cấp bảo hộ độc quyền.
 • Tra cứu nhãn hiệu tránh được thời gian sau khi xét nghiệm dài chờ đợi nhưng không đem lại kết quả mong đợi của chủ đơn đăng ký.

Quyen So Huu Cong Nghiep La Gi Bao Ho Quyen So Huu Cong Nghiep Gom Nhung Noi Dung GiBước 4: Nộp hồ sơ giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Sau khi tra cứu chuyên sâu và nhãn hiệu được đánh giá là có khả năng đăng ký chủ đơn tiến hành nộp hồ sơ đăng ký. Ngay khi nộp đơn đăng ký chủ đơn đã phải nộp lệ phí đăng ký.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền, thu lệ phí đăng ký tại Việt Nam: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bước 5: Thẩm định hình thức giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền

 • Thời hạn thẩm định hình thức đơn nhãn hiệu 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Chủ đơn, đại diện chủ đơn tiến hành sửa đổi theo yêu cầu. Sau đó, tiến hành nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ và nộp lệ phí bổ sung nếu phân loại nhóm sai.

Bước 6: Công bố đơn

 • Thời hạn công bố đơn nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Nội dung công bố đơn bao gồm: Các thông tin về đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ.
 • Hình thức công bố: Trang website của Cục Sở hữu trí tuệ và Công báo Sở hữu công nghiệp.

Bước 7: Thẩm định nội dung đơn

 • Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
 • Cục Sở hữu trí tuệ (CSHTT) xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu. Trên cơ sở đó, CSHTT có những đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà chủ đơn đã đăng ký. Nếu đơn đáp ứng đủ điều kiện thì CSHTT ra Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.
 • Nếu đơn không đáp ứng đủ điều kiện. CSHTT ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà chủ đơn đã đăng ký. Chủ đơn nhãn hiệu xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ. Chủ đơn đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của mình.

Bước 8: Nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ

Sau khi nhận được thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn tiến hành nộp lệ phí cấp bằng.

Bước 9: Cấp Giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền

 • Sau khi chủ nhãn hiệu đã thực hiện nộp lệ phí vấp văn bằng. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu trong khoảng thời gian từ 2-3 tháng kể từ ngày đóng lệ phí.
 • Thời gian đăng ký nhãn hiệu khoảng 12 – 18 tháng kể từ khi có chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu: Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền

GcnĐk Nh0001

Mẫu đơn giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Để tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền, cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền hay còn gọi là đơn đăng ký nhãn hiệu cần phải có các tài liệu sau đây:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu số: 04-NH (02 bản);
 • Mẫu nhãn hiệu (5 mẫu kèm theo, ngoài 1 mẫu được gắn trên Tờ khai);
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức) (01 bản);
 • Giấy ủy quyền nộp đơn, nếu có (01 bản);
 • Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn (01 bản);
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; còn phải có Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
 • Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt (tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, của cơ quan, tổ chức, dấu chứng nhận, dấu kiểm tra; dấu bảo hành, tên nhân vật, hình tượng, tên thương mại, chỉ dẫn xuất xứ, giải thưởng; huy chương, hoặc ký hiệu đặng trưng của sản phẩm, dấu hiệu thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghệ của người khác) (01 bản).

Các lợi ích của giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Az
 1. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền cung cấp cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ nhãn hiệu khỏi việc sao chép hoặc sử dụng trái phép.
 2. Xây dựng niềm tin và tín dụng của thương hiệu: Nhãn hiệu độc quyền được đăng ký là một cách để xác nhận rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đã được kiểm tra và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, giúp tăng niềm tin của khách hàng và tạo ra giá trị cho thương hiệu của bạn.
 3. Tạo ra sự phân biệt cạnh tranh: Giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho phép sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được phân biệt với các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự của đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể giúp nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng và tạo ra sự khác biệt trong thị trường.
 4. Tăng giá trị tài sản: giấp phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền được coi là tài sản gắn liền với doanh nghiệp của bạn. Nó tạo ra giá trị tài sản cho công ty của bạn và có thể được bán hoặc chuyển nhượng theo yêu cầu.
 5. Ngăn chặn việc sử dụng không đúng cách: Giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho phép ngăn chặn các bên khác sử dụng hoặc kinh doanh với nhãn hiệu của bạn mà không được phép, bảo vệ thương hiệu của bạn khỏi việc sử dụng sai mục đích hoặc kém chất lượng.

Kết luận: Trong kinh doanh và tiếp cận thị trường, việc sở hữu giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền là rất quan trọng. Việc đăng ký giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền đã được chứng minh là một bước quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, tạo ra giá trị tài sản cho công ty và xây dựng niềm tin của khách hàng.

Quy trình xin giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền có thể phức tạp và yêu cầu đầy đủ các tài liệu liên quan đến nhãn hiệu của bạn. Tuy nhiên, khi nhận được giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền từ cơ quan sở hữu trí tuệ, bạn có thể yên tâm rằng thương hiệu của bạn đã được bảo vệ một cách chặt chẽ.

Với giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền, bạn có thể kiểm soát việc sử dụng và kinh doanh với thương hiệu của mình, ngăn chặn việc sao chép và sử dụng không đúng cách. Điều này giúp tăng niềm tin của khách hàng và phát triển thương hiệu của bạn trong thị trường cạnh tranh.

Tóm lại, việc đăng ký giấy phép đăng ký nhãn hiệu độc quyền là một bước quan trọng trong quá trình phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Nó giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn, xây dựng niềm tin của khách hàng và tạo ra giá trị tài sản cho công ty.

5/5 - (1 bình chọn)

Mọi chi tiết cụ thể liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & SỰ KIỆN NGỌC NAM

Tổ chức sự kiện trọn gói – Uy tín chuyên nghiệp